ประกาศเกี่ยวกับการสอบ
(Examination Announcement)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาห้องเรียน Honors วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี (ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562) NEW Download
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ต้องเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี (ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2562) Download

สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 13) 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140