กิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงอนุรักษ์ Seed Bomb (2558)

  • วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก GEO's Student รุ่น 1 และ รุ่น 2
  • การดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมนี้สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษให้นักศึกษา GEO's Student รุ่น 1 เป็นแกนหลักในการจัดงานให้แก่น้องรุ่น 2 เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการพานักศึกษาเดินทางสู่จังหวัดเพชรบุรีโดยในวันแรกช่วงเช้าแวะชมวัดมหาธาตุ จ.เพชรบุรี เพื่อชมสถาปัตยกรรมปูนปั้นซึ่งเป็นศิลปะขึ้นชื่อของ จ.เพชรบุรี หลังจากนั้นเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติเขานางพันธุรัตน จ.เพชรบุรี ฟังบรรยายจากวิทยากรและเจ้าหน้าที่ของวนอุทยานถึงประวัติความเป็นมาและลักษณะพืชพันธุ์ที่เหมาะสมกับระบบนิเวศน์บริเวณนั้น ช่วงบ่ายนักศึกษาช่วยกันปั้นก้อนเมล็ดพันธุ์พืชผสมกับดินและปุ๋ย (Seed Ball) หลังจากนั้น จับกลุ่มช่วยกันออกแบบและประดิษฐ์เครื่องยิงเมล็ดพันธุ์พืชที่จะช่วยให้ยิง Seed Ball ไปได้ไกลกว่าเครื่องมือปกติที่ทางวนอุทยานเตรียมไว้ให้ (หนังสติ๊ก) ช่วงค่ำให้นักศึกษานำเสนอเครื่องยิง Seed Ball ของตนเองโดยอธิบายตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ในบรรยากาศผ่อนคลายสนุกสนาน ช่วงเช้าวันที่ 2 นักศึกษาเดินทางขึ้นเขานางพันธุรัตตามเส้นทางธรรมชาติเพื่อสำรวจและยิงเมล็ด Seed Ball เป็นการช่วยแพร่กระจายพันธุ์พืชให้เจริญเติบโตครอบคลุมพื้นที่วนอุทยานมากกว่าการแพร่ขยายพันธุ์เองตามธรรมชาติ และเดินทางกลับ มจธ. บางมด ซึ่งในแต่ละช่วงของกิจกรรม GEO's Student รุ่น 1 จัดให้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องและระหว่างน้องๆ รุ่น 2 กันเองแทรกเป็นระยะๆ

สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 13) 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140