เอกสารเผยแพร่

ลำดับ

ชื่อเอกสาร

DOWNLOAD

วันที่เผยแพร่

1 ประกาศรายชื่อนักศึกษากลุ่มปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 NEW Download 02/07/2564
2 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าห้อง Honors ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 Download 15/06/2563
3 ประกาศรายชื่อนักศึกษากลุ่มปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 Download 12/06/2563
4 รายงานผลการวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี ของนักศึกษาแรกเข้าระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 Download 10/10/2562

สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 13) 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140